ارتباط با ما
مدیریت
شماره موبایل: 09174441970-09179799448
http:///enekasstudio.com

اطلاعات: اعضای شرکت :

مدیرعامل : محمدصادق حسین پور
رئیس هیئت مدیره :دکتر محمد حسین پور
منشی هیئت مدیره :دکتر شهلا حسین پور